Actualitat de l'Àrea de joventut

Subvencions

Subvencions
27/07/2017 19:00

Les entitats banyolines sense ànim de lucre, degudament registrades com a tals, ja poden sol·licitar subvenció per poder dur a terme aquelles activitats que tinguin un interès públic o social.

Des d'avui mateix i fins al 28 d'agost (inclòs), totes aquelles entitats que estiguin interessades ja poden adreçar la seva sol·licitud de subvenció a l'Ajuntament de Banyoles. La modalitat a la qual poden acollir-se és la de subvenció de concurrència competitiva

Els models de sol·licitud i les bases de la convocatòria poden trobar-se a la seu electrònica del web municipal, o clicant aquest enllaç.