Punt de salut jove

El Punt de Salut Jove és un servei gratuït i confidencial destinat a persones joves (fins a 26 anys) de la comarca per tal d’ajudar-les a resoldre tots aquells dubtes sobre salut emocional, sexual, física i social que puguin tenir (entenent la salut com un benestar integral). És un espai segur on les persones joves poden parlar lliurement de tot allò que les preocupa o les inquieta. La finalitat última d’aquest servei no és altre que dotar les persones joves d’eines i recursos per poder gestionar, sobretot, la seva salut emocional i sexual.
 

L’objectiu del Punt de Salut Jove és acompanyar, donar suport, fer seguiment i assessorar les persones joves sobre la seva salut, sobretot, emocional i sexoafectiva. Per fer-ho es combinen recursos materials amb accions puntuals i intervencions concretes, seguint una metodologia de treball específica, amb la finalitat d'assolir canvis significatius en la vida de la persona que utilitza el servei i així modificar la seva situació de partida afavorint una millora de la seva realitat personal quotidiana. Aquest acompanyament està guiat per una persona referent que proporciona el suport de la persona jove usuària i en fa el seguiment professional corresponent. 

La voluntat del servei és implicar tots els agents relacionats amb la persona jove (centres educatius/formatius, institucions, entitats, progenitors, etc.) i que treballin en xarxa per tal de complementar esforços per intentar millorar la situació personal del/la jove. En cap cas aquest servei substitueix la tasca dels diferents agents d’intervenció, sinó que és un complement més de suport emocional pels i les joves.

Aquells/es joves que necessitin aquest suport es poden posar en contacte amb aquesta persona referent via telefònica i demanar cita prèvia. A partir del contacte per part de la persona jove, s’inicia el seguiment personalitzat i individual, oferint estratègies emocionals per al seu benestar integral.