Actualitat de l'Àrea de joventut

RECULL DE PROTOCOLS I RECOMANACIONS PER ORGANITZAR LES ACTIVITATS D'ESTIU 2020

RECULL DE PROTOCOLS I RECOMANACIONS PER ORGANITZAR LES ACTIVITATS D'ESTIU 2020
25/05/2020 12:03

Davant el context d'excepcionalitat derivat per la pandèmia del Covid-19, la Generalitat de Catalunya ha elaborat un document marc que conté els criteris generals per a organitzar les activitats d'educació en el lleure d'aquest estiu i tot un seguit de protocols i recomanacions a tenir en compte. Aquests documents tenen el vistiplau de les autoritats competents (Direcció General de Joventut, Agència de Salut Pública i el PROCICAT).

Aquests documents estableixen els requisits mínims imprescindibles per poder realitzar les activitats i s'hauràn de complir amb tot rigor una vegada s'hagi autoritzat la posada en marxa de les activitats.

1. Activitats de lleure educatiu - Estiu 2020 (vessant pedagògica)

2. Com interpretar i afavorir els 2 metres de distància física amb criteri educatiu

3. Protocol específic per a COLÒNIES

4. Protocol específic per a CASALS D'ESTIU

5. Protocol específic per a ACAMPADES I RUTES (també és aplicable a Camps de treball)

6. Recomanacions dels dormitoris, menjadors i lavabos

7. Neteja i desinfecció de locals

8. Neteja i desinfecció en espais exteriors