Tècnics Compartits

La comarca del Pla de l’Estany està formada per onze municipis, nou dels quals tenen menys de 2.500 habitants. Aquests municipis, principalment amb pocs recursos, veuen limitada la seva capacitat d’intervenció en matèria de joventut i opten per adoptar estratègies de mancomunar serveis i activitats per poder desenvolupar polítiques de joventut.

En aquesta línia va néixer el projecte de tècnics compartits, un projecte adreçat a tots aquells ajuntaments de la comarca amb pocs habitants, amb la finalitat de promoure el desenvolupament de les polítiques locals de joventut i l’impuls d’aquelles accions adreçades als joves. 

Actualment hi ha una àmplia xarxa de tècnics de joventut a la majoria de comarques de Catalunya i el Pla de l’Estany no n’és una excepció. El Consell Comarcal del Pla de l’Estany té contractats dos tècnics de joventut que desenvolupen la seva tasca als següents municipis:

 

 

Joan Mora
jmora@plaestany.cat
Jordi Escandell
joventut.escandell@plaestany.cat
Camós Cornellà del Terri
Palol de Revardit Serinyà

Esponellà

Fontcoberta
  Sant Miquel de Campmajor
  Crespià

 

A més, tal i com indica la taula, en alguns municipis s’ha complementat la tasca del tècnic amb la figura del dinamitzador/a, que és la persona que gestiona l’espai destinat a joves de cada municipi i dedica part del seu temps en la programació regular d’activitats. 

 

Avantatges pels Ajuntaments

 • Disposar d'un professional amb dedicació exclusiva a tasques de joventut.
 • El tècnic compartit dedica part del seu temps a informació juvenil, la qual cosa significa la creació d'un nou servei municipal destinat als joves.
 • Augment de les relacions entre joves, entitats i ajuntament, amb la conseqüent dinamització del municipi que això suposa.
 • El tècnic compartit dissenya, executa i avalua el Pla Local de Joventut del municipi, la qual cosa implica la definició d'una política juvenil municipal i, per tant, l'obtenció de recursos econòmics en matèria de joventut.
 • Possibilitat de continuar / aprofitar les iniciatives i dinàmiques ja engegades des del municipi i, fins i tot, de reforçar-les i ampliar-les.
 • Major aprofitament dels serveis que s'ofereixen des del Consell Comarcal del Pla de l’Estany i des de la Direcció General de Joventut.
 • Més facilitat per a realitzar accions conjuntes entre diversos municipis, ja que el tècnic compartit treballa conjuntament amb altres tècnics de joventut de la comarca. 
 • Detecció de necessitats entre la població juvenil del municipi.

 

Avantatges pels joves

 • Compten amb una persona de referència al municipi per atendre les seves consultes i/o demandes.
 • Tenen la possibilitat de participar en el disseny de les polítiques de joventut del seu municipi, ja que compten amb un interlocutor directe entre les seves demandes i necessitats i l'organisme o administració encarregada de decidir i planificar les accions que s'han de dur a terme al municipi.

 

Les fonts de finançament del projecte són:

 • Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya
 • Consell Comarcal del Pla de l’Estany
 • Ajuntaments implicats en el projecte