Punt Volat

Informació i dinamització als instituts

L’Oficina Jove del Pla de l’Estany, per ampliar el servei d’informació, orientació i suport als joves, es trasllada setmanalment als instituts de secundària.

El dinamitzador-informador juvenil es desplaça cada dimarts i dijous, durant l’hora del pati, als instituts amb l’objectiu d’apropar els recursos informatius als alumnes i professors. 

En aquest espai s’ofereix informació sobre activitats culturals i esportives de tots els pobles de la comarca, es fan inscripcions per activitats concretes, s’actualitzen els plafons informatius dels instituts i es dóna resposta als dubtes i necessitats dels alumnes. 

Aquesta servei es va iniciar a l’any 2006 i s’ha continuat realitzant any rere any ja que és un recurs molt ben valorat pels joves i professors.