GPS Jove del Pla de l'Estany

El Grup de Promoció de la Salut (GPS) Jove del Pla de l’Estany és un organisme, sense personalitat jurídica pròpia, que té la finalitat de prevenir, mantenir i/o millorar la salut dels joves del Pla de l’Estany.

Va néixer a l’any 2010 fruit de la iniciativa i el lideratge de l’Àrea de Joventut del Consell Comarcal del Pla de l’Estany. 

El GPS Jove pretén fomentar la cooperació entre totes les organitzacions que duen a terme tasques de promoció de la salut al Pla de l'Estany. Els principals objectius del projecte són els següents:

 

  1. Facilitar la comunicació entre tots els agents que composen el GPS Jove.
  2. Actualitzar i ampliar la diagnosi de la situació comarcal en matèria de salut.
  3. Visualitzar i ordenar els recursos existents en matèria de salut al Pla de l’Estany.
  4. Establir una estratègia de treball conjunta entre els agents que composen el GPS Jove.
  5. Incidir en la realitat comarcal i/o local, en matèria de salut jove, en base a l’estratègia conjunta.

 

Una de les virtuts d'aquest projecte és la capacitat de sumar esforços, de fomentar la participació i la coordinació de tots els qui treballen en favor de la salut en aquesta comarca.

Projecte inicial del GPS Jove

Normes de funcionament

Principals accions realitzades

Any 2014

  • Dóna-li un bon joc: projecte per sensibilitzar sobre la importància de la gestió de les emocions per aconseguir un major benestar personal i social.

Any 2013


Any 2012

Any 2011

Any 2010